Nhằm tạo 1 mu lâu dài ổn định.
Và sự đầu tư tiên bạc của anh em ko bị lãng phí
BQT quyết định sát nhập thêm các mu khác vào mu chúng ta
Anh em đăng chơi ở máy chủ đang chơi ko bị ảnh hưởng gì nhé
BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: