• Ngày đầu các bạn Reset tới Top 1 và + Thêm 15 lần reset
  • Ngày thứ 2 trở đi các bạn Reset 15 lần / 1 ngày
  • Thứ 7 Reset 18 lần / 1 ngày
  • Chủ nhật Reset 21 lần / 1 ngàyLưu ý:
- Sau khi max reset game, các bạn ra web Reset Đua Top để tham gia quá trình đua top
- Áp dụng cho cả Reset ủy thác

View more latest threads same category: